Bedrijven

Ondernemingen (KMO’s, vrije beroepen, vennootschappen) kunnen dan weer op jouw advocaat beroep doen voor alle mogelijke vragen, adviezen en procedures inzake

- invordering van onbetaalde facturen (incasso)

- handels- en economisch recht in de brede zin (waaronder procedures voor de Rechtbank van Koophandel)

- contractenrecht (opmaak en nazicht van overeenkomsten)

 

 

U mag hierbij rekenen op een stipte en kwaliteitsvolle behandeling van Uw dossier.