Tarief

GRATIS. In veel dossiers (politierechtsbank, schadegevallen, …)  betaald de rechtsbijstand het ereloon van de advocaat en kan deze dus kosteloos van u werken. Informeer vrijblijvend of dit ook kan voor uw dossier. Meester Cédric Dossche zoekt het voor u uit.

PRO DEO. Indien is voldaan aan de voorwaarden, kan er ook PRO DEO worden gewerkt. Informeer vrijblijvend of dit ook kan voor uw dossier. Meester Cédric Dossche zoekt het voor u uit.

Voor een eerste, vrijblijvende consultatie wordt er geen ereloon aangerekend.

Jouw advocaat hanteert een uurtarief inzake ereloon van 99 € per uur exclusief BTW.

  • Dit bedrag kan desgevallend worden verhoogd in geval van hoogdringendheid of van zaken met een hoge inzet.
  • Secretariaats-, verplaatsings- en specifieke kosten (griffiekosten, gerechtsdeurwaarderskosten,…) zijn niet in het ereloon inbegrepen.

Bij uw eerste gesprek worden zeer duidelijke vergoedingsafspraken gemaakt, zodat U niet voor verrassingen komt te staan. “Goede afspraken maken goede vrienden”.


Wenst u meer informatie ? U kan mij steeds bereiken op :